BANSKÁ ŠTIAVNICA A OKOLIE

Mesto Banská Štiavnica

Banská Štiavnica (nem. Schemnitz, maď. Selmecbánya) je historické mesto na strednom Slovensku s výrazne multikultúrnou minulosťou. Známe je ťažbou kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. „Mestská pamiatková rezervácia“ od roku 1950. Mesto je centrom chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, vyhlásenej 22. septembra 1979 na rozlohe 77 630 ha. Dňa 11. decembra 1993 bolo mesto Banská Štiavnica s okolím zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Banske_muzeum

História

Osud mesta Banská Štiavnica je úzko spätý s bohatými nálezmi drahých kovov, najmä striebornej rudy. Roku 1763 v meste vznikla Vysoká banská škola, v roku 1770 premenovaná na akadémiu, prvá banská škola v Európe a najstaršia technická škola na svete.
V meste pôsobí Slovenské banské múzeum, pod ktoré spadajú múzeá; Banské múzeum v prírode, Starý zámok, Nový zámok, Berggericht – mineralogická expozícia, Galéria Jozefa Kollára, Kammerhof – baníctvo na Slovensku, Štôlňa Glanzenberg a Fritzov dom, v ktorom sa nachádza mestský archív.

Kultúra a pamiatky

V Banskej Štiavnici sa koná niekoľko regionálne i celoslovensky významných podujatí. Salamandrové dni sa konajú pravidelne druhý septembrový týždeň. Súčasťou podujatia je Salamandrový sprievod, ktorý zobrazuje život banského mesta a jeho najznámejších postavičiek. Ďalšími pravidelnými podujatiami sú Živé šachy Animatus Lusus, Noc na Starom zámku, Nezabudnuté remeslá, Festival remesla, kumštu a zábavy, Filmový festival Štyri živly, Hudobný festival Jazznica, Festival Cap á l´Est, Beh ústavy, Beh trate mládeže. Od roku 2000 sa v Banskej Štiavnici každoročne na prelome júla a augusta koná Festival peknej hudby.

Botanicka_zahrada_Andrej_Sladkovic

V meste sa nachádza množstvo vzácnych sakrálnych aj svetských pamiatok. Medzi najvýznamnejšie sakrálne patria kostol Nanebovzatia Panny Márie, rímskokatolícky kostol sv. Kataríny, kostol Panny Márie Snežnej alebo Frauenberský kostol, kalvária – súbor sakrálnych stavieb z r. 1744–1751, evanjelický kostol, synagóga z roku 1893. Zo svetských pamiatok sú to Starý zámok, Nový zámok, Klopačka, Banské múzeum v prírode, Berggericht, Kammerhof, Štôlňa Glanzenberg. Medzi najdôležitejšie pomníky mesta patria Súsošie Svätej Trojice, Súsošie Panny Márie, Pomník Andreja Kmeťa, Busta Andreja Sládkoviča v Botanickej záhrade a Pomník padlých hrdinov. Medzi známe mestské parky patrí Botanická záhrada, Kalvária a Park na križovatke.

Turizmus a cestovný ruch

Banská Štiavnica je miesto, ktoré si každý rýchlo obľúbi. V uličkách sa nachádza množstvo kaviarní a obchodíkov. Turisti, ktorí milujú romantiku a návštevu historických a kultúrnych pamiatok, takisto aj cestovatelia a nadšenci prírodných potuliek si prídu na svoje. Banská Štiavnica je obkolesená očarujúcou prírodou, či už sú to lesy, hory (napr. Sitno), turistické chodníky, tajchy a jazerá (Počúvadlo, Richňava, Klinger). Dovolenka v Banskej Štiavnici a v jej okolí je jednou z najkrajších na Slovensku. Množstvo zážitkov a pozitívnych pocitov si odnášajú všetci, milovníci pasívneho aj aktívneho oddychu.

Zdroje: www.wikipedia.com, www.banskastiavnica.travel